Zlom kolka pri starejših in fizioterapija na domu

25. 11. 2016

Zlom kolka pri starostnikih lahko povzroči zmanjšano kakovost življenja predvsem pa v velikih primerih nezmožnost v dnevih aktivnostih (DA) in nezmožnost samostojnega življenja. Zato je zgodnja rehabilitacija zelo pomembna, da poškodovanemu čim prej in v čim večji meri povrnemo samostojnost v dnevnih aktivnostih ter vsaj približno tako kakovost življenja, ki jo je posameznik imel pred poškodbo.

Več kot 70% zlomov kolka se zgodi pri starostnikih starejših od 70 let, večina pri ženskah in kar 90% zlomov je povezanih s padcem. Pogosti padci pa so posledica zmanjšanje mišične moči, ki z leti upada, slabšega ravnotežja ter slabših reakcij.

Akutni znaki in simptomi zloma kolka so: bolečina v dimljah oziroma v predelu kolka, bolečina pri pasivnem in/ali aktivnem gibanju ter bolečina pri obremenitvi prizadetega spodnjega uda. Prizadeta spodnja okončina je tudi nekoliko krajša (2-3cm) ter zunanje rotirana.

Najpogostejši so zlomi vratu stegnenice, sledijo pertrohanterni zlomi, subtrohanternih zlomov je najmanj. Poškodovanci z zlomom v predelu kolka so hospitalizirani pri čemer hospitalizacija traja v povprečju 16 dni in je statistično pomembno daljša pri starejših poškodovancih.

Po operaciji je poškodovanec v večji meri odvisen od drugih pri izvajanje DA in ima težave pri gibanju. Čeprav se že takoj po operaciji poškodovanca začne spodbujati v gibanje pa je večina po hospitalizaciji odpuščena domov v domačo oskrbo. Zato je še toliko bolj pomembno, da s fizioterapijo nadaljujejo čim prej. S tem se preprečijo komplikacije do katerih pride zaradi nezadostnega gibanja. Pri fizioterapiji na domu želimo doseči, da poškodovanec oz. klient čim hitreje samostojno prehaja v različne položaje, najprej leže na postelji nato pa prehajane v višje položaje. Naučimo ga, kako iz ležečega položaja na hrbtu preide v bočni položaj, iz ležečega položaja na boku pa v višje položaje (sede, stoje). To je naš prvi skupni cilj, ki pa je zelo pomemben, saj se tako izognemo nastanku preležanin. V času ko klient še ni zmožen tega narediti pa je zelo pomembna zadostna nega in ustrezna ležišča (antidekubitusna ležišča) ter pogosto menjavanje položajev na postelji.

Obremenjevanje operiranega kolka je odvisno od vrste zloma in operacije. Pri tem se strogo držimo navodil kirurga. Pri hoji se po navadi na začetku uporablja hodulja, kasneje pa preidemo na bergle in nato na pohodne palice ter če je le mogoče ( če je hoja ustrezna, klient ne šepa) tudi hoja brez pripomočkov.

Pri fizioterapiji na domu so v ospredju predvsem cilji ter želje klientov in svojcev. Skupno pa si vsi želimo, da bi klientu omogočili čim bolj samostojno in kvalitetno življenje kljub poškodbi.

Naš primer:

94 letna gospa je bila po zlomu kolka (dec.2015) in neuspeli operaciji odpuščena v domačo oskrbo. Svojci so se zelo potrudili in lepo sodelovali pri rehabilitaciji ter gospe omogočili veliko pomoči pri vseh dnevnih aktivnostih in zagotovili ustrezno nego. Na začetku gospa ni smela obremenjevati operirane sp. okončine, nato je lahko postopoma obremenila do 30kg oziroma do bolečine. Fizioterapijo smo izvajali 5krat na teden, vmes je šla gospa za 14 dni na rehabilitacijo v zdravilišče. Najprej smo pri gospe dosegli, da je sama prehajala v različne položaje leže na postelji (iz hrbta na bok in obratno), nato prehod v višje položaje ter vstajanje ob hodulji, zadrževanje pokončnega položaja in presedanje iz postelje na voziček. Po sedmih mesecih se sama preseda iz postelje na voziček ter s hoduljo prehodi približno 10m, pri tem je potreben, zaradi večje varnosti, nadzor ene osebe.

 

About the author